۱۳۹۸-۰۲-۰۷

پدیده ۱ – استقلال ۰ : سوختن فرصتی از جنس رویای قهرمانی

پدیده ۱ – استقلال ۰ : سوختن فرصتی از جنس رویای قهرمانی پدیده ۱ – استقلال ۰ : سوختن فرصتی از جنس رویای قهرمانی ! به […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۷

هواداران استقلال در میان هواداران پدیده !

هواداران استقلال در میان هواداران پدیده ! هواداران استقلال در میان هواداران پدیده ! به گزارش اسپرت اسکولار، به جز این که با موافقت مسئولان ورزشگاه […]