۱۳۹۸-۰۲-۲۶

رئال به دنبال مشتری برای بیل ، بیل به دنبال راهی برای ماندن !

رئال به دنبال مشتری برای بیل ، بیل به دنبال راهی برای ماندن !   رئال به دنبال مشتری برای بیل ، بیل به دنبال راهی […]
۱۳۹۷-۱۲-۱۱

نارضایتی رئال مادرید از گرت بیل

نارضایتی رئال مادرید از گرت بیل نارضایتی رئال مادرید از گرت بیل:  بعد از کشمکش های فراوان،  روزنامه اسپانیایی آ اس اعلام کرد که رئیس رئال […]