۱۳۹۷-۱۲-۱۱

نارضایتی رئال مادرید از گرت بیل

نارضایتی رئال مادرید از گرت بیل نارضایتی رئال مادرید از گرت بیل:  بعد از کشمکش های فراوان،  روزنامه اسپانیایی آ اس اعلام کرد که رئیس رئال […]