۱۳۹۸-۰۲-۱۱

آژاکس ۱ – تاتنهام ۰ : پسران خدایان توقف ناپذیر تر از همیشه

آژاکس ۱ – تاتنهام ۰ : پسران خدایان توقف ناپذیر تر از همیشه آژاکس ۱ – تاتنهام ۰ : پسران خدایان توقف ناپذیر تر از همیشه […]
۱۳۹۸-۰۱-۲۸

تن هاگ : رئال و یووه از آژاکس می ترسند

تن هاگ : رئال و یووه از آژاکس می ترسند   تن هاگ : رئال و یووه از آژاکس می ترسند ! به گزارش “اسپرت اسکولار”، […]