۱۳۹۷-۱۲-۲۱

برد شیرین ۳ بر ۲ نماینده ایران

برد شیرین ۳ بر ۲ نماینده ایران   پس از برد ذوب آهن برابر النصر عربستان اولین برد نمایندگان ایران در این دوره از مسابقات لیگ […]