۱۳۹۸-۰۱-۰۲

قرمز های پایتخت و افسوس دو گل جنجالی

قرمز های پایتخت و افسوس دو گل جنجالی قرمز های پایتخت و افسوس دو گل جنجالی تیم پرسپولیس سال فوق العاده ای را سپری کرد؛ یک […]
۱۳۹۷-۱۲-۲۱

نبرد قرمز های ایران در برابر السد قطر

نبرد قرمز های ایران در برابر السد قطر نبرد قرمز های ایران در برابر السد قطر: درخشان سرمربی سابق قرمز ها می گویید : پرسپولیس باید […]