۱۳۹۸-۰۱-۲۲

اتوئو از دلیل ناراحتی اش از گواردیولا می گوید

اتوئو از دلیل ناراحتی اش از گواردیولا می گوید   اتوئو از دلیل ناراحتی اش از گواردیولا می گوید : به گزارش “اسپرت اسکولار”، زمانی که […]