2019-04-28

اینتر ۱ – یوونتوس ۱ : توقف اینتر در سن سیرو 

اینتر ۱ – یوونتوس ۱ : توقف اینتر در سن سیرو  ! به گزارش “اسپرت اسکولار”، شاگردان مکس آلگری در این دیدار ابتدا با گل دیدنی […]