۱۳۹۸-۰۲-۲۶

مجیدی یک بازیکن را به خاطر تاخیر کنار گذاشت

مجیدی یک بازیکن را به خاطر تاخیر کنار گذاشت   مجیدی یک بازیکن را به خاطر تاخیر کنار گذاشت : به گزارش” اسپرت اسکولار”، استقلال از […]
۱۳۹۸-۰۲-۲۶

بازیکنان استقلال در اردوی پیش از بازی شرکت نکردند

بازیکنان استقلال در اردوی پیش از بازی شرکت نکردند   بازیکنان استقلال در اردوی پیش از بازی شرکت نکردند : به گزارش “اسپرت اسکولار”، استقلال در […]