۱۳۹۸-۰۲-۱۰

فتحی از ماجرای عدم اجازه ی ورود شفر به تمرین می گوید

فتحی از ماجرای عدم اجازه ی ورود شفر به تمرین می گوید فتحی از ماجرای عدم اجازه ی ورود شفر به تمرین می گوید : به […]
۱۳۹۸-۰۲-۰۹

سوت پایان حضور شفر در جمع آبی پوشان پایتخت شنیده شد

سوت پایان حضور شفر در جمع آبی پوشان پایتخت شنیده شد   سوت پایان حضور شفر در جمع آبی پوشان پایتخت شنیده شد : به گزارش […]