۱۳۹۷-۱۲-۱۴

عالیشاه، غایب بزرگ پرسپولیس-پاختاکور

عالیشاه، غایب بزرگ پرسپولیس-پاختاکور عالیشاه، غایب بزرگ پرسپولیس-پاختاکور : امید عالیشاه ستاره تیم پرسپولیس در تمرین این تیم مصدوم و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. […]