۱۳۹۸-۰۱-۲۳

آرسنال ۲ – ناپولی ۰ : توپچی ها به صعود نزدیک میشوند

آرسنال ۲ – ناپولی ۰ : توپچی ها به صعود نزدیک میشوند   آرسنال ۲ – ناپولی ۰ : توپچی ها به صعود نزدیک میشوند : […]
۱۳۹۸-۰۱-۱۹

توپچی های لندن شانس سوم شدن خود را از دست دادند

توپچی های لندن شانس سوم شدن خود را از دست دادند توپچی های لندن شانس سوم شدن خود را از دست دادند : اونای امری، سرمربی […]