2019-04-30

هشدار برای ایران : وزنه برداری چین ، خطرناک تر از همیشه

هشدار برای ایران : وزنه برداری چین ، خطرناک تر از همیشه ! به گزارش “اسپرت اسکولار”، روز گذشته مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در شرایطی […]
2019-04-28

کشتی فرنگی ایران بر بام آسیا ایستاد

کشتی فرنگی ایران بر بام آسیا ایستاد : به گزارش “اسپرت اسکولار”، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا طی ۲ روز گذشته به میزبانی چین برگزار شد […]